CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2021-2022, NĂM HỌC KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (2002-2022)
Thứ năm, 4/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 377

Kế hoạch Hội thao GDQP-AN cụm Gia lâm-Long Biên (bản chính thức)

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh cấp trung học phổ thông cụm Gia Lâm - Long Biên thành phố Hà Nội năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CỤM TRƯỜNG

THPT GIA LÂM - LONG BIÊN

¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 04/KH-GLLB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh cấp trung học phổ thông cụm Gia Lâm - Long Biên thành phố Hà Nội năm 2018

Căn cứ Quyết định số 65/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy tắc các nội dung thi trong Hội thao Giáo dục quốc phòng-an ninh;  
Căn cứ công văn số 3627/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29 tháng 8 năm 2018.của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018- 2019;
Thực hiện Kế hoạch số 4032/KH-SGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh cấp trung học phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ 4 năm 2018, cụm trường THPT Gia Lâm - Long Biên xây dựng Kế hoạch Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh cấp trung học phổ thông cụm trường THPT Gia Lâm – Long Biên năm 2018 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn GDQPAN trong nhà trường THPT, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (TTGDNN - GDTX) góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung chương trình môn học, đồng thời đấy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện và giao lưu giữa các cơ sở giáo dục. Lập thành tích thiết thực nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2018).
Thông qua Hội thao phát hiện những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, sáng tạo trong học tập và rèn luyện, làm cơ sở xây dựng nhân rộng điển hình; đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ dạy và học môn GDQPAN ở các nhà trường trong những năm tiếp theo.
2. Yêu cầu 
Các nội dung Hội thao phải nằm trong phân phối chương trình GDQPAN đối với học sinh cấp THPT. Tổ chức Hội thao đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực và an toàn. Thông qua Hội thao các đơn vị nhà trường kịp thời rút kinh nghiệm, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học môn GDQPAN trong những năm học tiếp theo.
II. Đối tượng, thành phần tham gia Hội thao
1. Đối tượng tham gia.
Là học sinh đang học tại các trường THPT trong cụm Gia Lâm - Long Biên năm học 2018-2019. Học sinh khi tham gia Hội thao phải được các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sức khoẻ tốt; có hạnh kiêm tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, kêt quả môn học GDQPAN đạt khá, giỏi.
2. Quân số, nội dung hội thao
Mỗi trường thành lập 01 đội tuyển gồm: 25 học sinh.
Tổng số VĐV toàn Cụm = 25 VĐV/trường x 8 trường  = 200 VĐV.
III. Nội dung.
1. Thi nội dung diễu duyệt đội hình, đội ngũ (trong Lễ Khai mạc), quân sô toàn đội 25 học sinh.
2. Thi nội dung hát tập thể bài hát Quốc ca, quân số toàn đội 25 học sinh.
3. Thi hiểu biểt chung về GDQPAN, quân số 06 học sinh (02 học sinh lớp 10, 02 học sinh lớp 11, 02 học sinh lớp 12).
4. Thi băng bó cứu thương, quân số 02 học sinh (01 nam, 01 nữ).
5. Thi ném lựu đạn xa trúng đích, quân số 02 học sinh (01 nam, 01 nữ).
6. Thi tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK ban ngày, quân số 02 học sinh (01 nam, 01 nữ).
7. Thi bắn súng tiểu liên AK, quân số 02 học sinh (01 nam, 01 nữ).
8. Thi nội dung các tư thế vận động trên chiến trường, quân số 02 học sinh (01 nam, 01 nữ).
9. Thi nội dung nội dung điều lệnh đội ngũ tiểu đội, quân số 09 học sinh (05 nam, 04 nữ).
IV. Đăng ký dự thi
Danh sách các Đoàn tham gia Hội thao gồm: Lãnh đạo trường, huấn luyện viên, giáo viên và vận động viên 
- Các trường tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của các vận động viên của trường.
- Giáo viên môn GDQP-AN, tham gia Hội thao phải mang,  mặc trang phục theo đúng quy định tại Thông tư số 33/TT-BGD&ĐT ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (được phép mang theo và sử dụng 1 số loại dụng cụ, vũ khí, trang bị của đơn vị mình trong quá trình thi đấu để nâng cao thành tích nếu có). Học sinh các trường mặc đồng phục TDTT của trường mình.
- Trường THPT thành viên cụm nộp danh sách, hồ sơ liên quan (mẫu phụ lục đính kèm) về trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm trước 17 giờ ngày 15/10/2018. Địa chỉ số 57, đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. 
V. Thời gian và địa điểm
1. Thời gian.
- Hội thao cấp trường tổ chức và hoàn thành xong trước ngày 29/9/2018.
- Hội thao cấp cụm trường tổ chức vào 7h30 ngày 25/10/2018 (Thứ Năm)
2. Địa điểm.
Trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm, địa chỉ số 57, đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. 
VI. Phân công nhiệm vụ các trường THPT trong cụm.
1. Trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm (Cụm trưởng).
- Chủ trì, phối hợp với các trường THPT trong cụm và đơn vị quân đội có liên quan thành lập Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban giám khảo, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thao cụm THPT Gia Lâm-Long Biên năm học 2018 - 2019.
- Tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng, khai mạc, bế mạc Hội thao, dẫn chương trình, công bố quyết định khen thưởng  
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, khí tài, an ninh trật tự phục vụ cho buổi Hội thao. 
- Chịu trách nhiệm thành lập đội tuyển Cụm tham dự Hội thao cấp thành phố, bảo đảm phương tiện đưa, đón các thành viên trong trong đội tuyển của cụm tham gia Hội thao cấp Thành phố.
2. Các trường THPT thành viên trong cụm.
 - Phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS các quận, huyện trong quá trình tổ chức hội thao cấp trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong quá trình tổ chức hội thao.    
- Chọn cử 1 giáo viên tham gia công tác giám khảo Hội thao; 1 trưởng đoàn đảm bảo công tác quản lý, an toàn về con người, khí tài, tài sản của VĐV, HLV và các thành viên của trường trong suốt quá trình tham gia Hội thao cấp cụm.
- Mỗi trường chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ (các trường tự chuẩn bị đĩa nhạc) về chủ đề ca ngợi Đất nước, Lãnh tụ và Quân đội nhân dân Việt Nam.
3. Phân công tham gia điều hành Hội thao
3.1. Thi hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh, theo nội dung chương trình từng khối 10, 11, 12. 
+ Giám thị : 8 trường THPT mỗi trường 1 giáo viên.
+ Giám khảo: GK THPT Thạch Bàn + GK THPT Dương Xá. 
3.2. Điều lệnh đội ngũ và Băng bó cứu thương: GK Huyện đội + GK THPT Cao Bá Quát + GK THPT Nguyễn Văn Cừ
3.3. Ném lựu đạn xa trúng đích và Tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK ban ngày: GK Huyện đội + GK THPT Phúc Lợi + GK THPT Yên Viên.
3.4. Bắn súng tiểu liên AK trên máy bắn tập MBT-03 và Các tư thế, động tác vận động trên chiến trường: GK Huyện đội + GK THPT Lý Thường Kiệt + GK THPT Nguyễn Gia Thiều.
3.5. Thi nội dung diễu duyệt đội hình, nội dung hát tập thể bài hát quốc ca: 02 GK Quận đội.
4. Chương trình và thứ tự hội thao
4.1. 7h30 : Thí sinh bắt đầu thi nhận thức tại phòng học (6 học sinh/trường)
4.2. 8h00 : Khai mạc ( Sân trường)
4.3. 8h30 : Thi thực hành ( tại các vị trí theo qui đinh của ban tổ chức)
Lưu ý: Các nội dung thi diễn ra đồng thời.
5. Nộp đề thi và đáp án phần thi nhận thức:
Mỗi trường nộp 1 đề gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm ( Mỗi khối 10 câu) và đáp án cho trường cụm trưởng (địa chỉ email: c3caobaquat@hanoiedu.vn) trước ngày 17/10/2018. 
6. Lựa chọn đội tuyển Cụm tham dự Hội thao cấp TP
Dựa vào kết quả xếp hạng toàn đoàn, cụm trưởng chọn cử đội tuyển của trường xếp hạng Nhất và gửi danh sách lên cấp trên tham dự Hội thao cấp thành phố.
VI. Kinh phí Hội thao
Kính phí chi cho hội thao cụm ước toán mỗi trường đóng góp 5.000.000đồng; ngày nộp 25/10/2018 tại phòng tài vụ trường THPT Cao Bá Quát–Gia Lâm. Kinh phí cho đôi tuyển tham dự hội thao cấp thành phố sẽ chia đều cho các trường trong cụm đóng góp. 
Nhận được kế hoạch, yêu cầu các các trường THPT làm tốt mọi công tác chuẩn bị, lựa chọn học sinh có thành tích xuất sắc thành lập đội tuyển tham dự Hội thao cấp cụm bảo đảm chất lượng, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để b/c);

- Các trường THPT (để t/h)

- Lưu VT

                         CỤM TRƯỞNG

 HIỆU TRƯỞNG THPT CAO BÁ QUÁT–GIA LÂM

 

                       Đặng Văn Chiến

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105