CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2021-2022, NĂM HỌC KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (2002-2022)

Hiệu trưởng

Dương Hai Bảy Mươi
Dương Hai Bảy Mươi

Ngày sinh: 8/2/1970

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sỹ

Vị trí công tác: Phụ trách chung + công tác Trí dục + CSVC

Điện thoại cơ quan: 02438775838

Email liên lạc: duonghaibaymuoi2016@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Hoàng Văn Việt
Hoàng Văn Việt

Ngày sinh: 30/6/1975

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phụ trách công tác Đức dục

Điện thoại riêng: 0987472223