CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2021-2022, NĂM HỌC KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (2002-2022)
Chủ nhật, 16/7/2017, 0:0
Lượt đọc: 1521

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém lớp 12 năm học 2017-2018

- Bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm chuẩn bị lực lượng để tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp TP vào tháng 9 hàng năm. - Bồi dưỡng học sinh yếu kém nhằm bồi đắp kiến thức còn yếu kém để chống trượt thi THPT quốc gia năm 2018 các môn Toán, Tiếng Anh, Văn. - Góp phần thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục. - Tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi cho phù hợp với nội dung, chương trình thi chọn học sinh giỏi TP hiện nay và chương trình bồi đắp kiến thức còn yếu kém để chống trượt thi THPT quốc gia năm 2018. - Học sinh được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi phải cố gắng, nỗ lực trong học tập và thực hiện theo quy định của nhà trường. - Học sinh yếu kém căn cứ vào việc theo dõi kết quả giảng dạy của GVBM; HS phải cố gắng, nỗ lực trong học tập và thực hiện theo quy định của nhà trường.

              SỞ GD-ĐT HÀ NỘI                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 


Số:           /KH-BDHSGLTK                                                         Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI,  PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM LỚP 12, NĂM HỌC 2017 - 2018

 


        Căn cứ Hướng dẫn số     /SGD&ĐT-GDTrH ngày ../../2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018;

        Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ từ năm học 2016 - 2017 của trường THPT Lý Thường Kiệt;

        Trường THPT Lý Thường Kiệt xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm chuẩn bị lực lượng để tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp TP vào tháng 9 hàng năm.

- Bồi dưỡng học sinh yếu kém nhằm bồi đắp kiến thức còn yếu kém để chống trượt thi THPT quốc gia năm 2018 các môn Toán, Tiếng Anh, Văn.

- Góp phần thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi cho phù hợp với nội dung, chương trình thi chọn học sinh giỏi TP hiện nay và chương trình bồi đắp kiến thức còn yếu kém để chống trượt thi THPT quốc gia năm 2018.

- Học sinh được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi phải cố gắng, nỗ lực trong học tập và thực hiện theo quy định của nhà trường.

- Học sinh yếu kém căn cứ vào việc theo dõi kết quả giảng dạy của GVBM; HS phải cố gắng, nỗ lực trong học tập và thực hiện theo quy định của nhà trường.

II. Nội dung và tổ chức thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi

1. Môn bồi dưỡng: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

2. Chương trình bồi dưỡng

- Bồi dưỡng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông lớp 12 và phần kiến thức nâng cao (theo hướng dẫn nội dung dạy học các môn chuyên; tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi).

- Tổ chuyên môn thống nhất nội dung, phương pháp bồi dưỡng đối với từng bộ môn.

3. Thời gian bồi dưỡng dự kiến

- Số tiết bồi dưỡng: 3 tiết/tuần/môn.

- Vòng 1: Từ 18/7 đến 02/9/2015 (8 tuần)

- Vòng 2: 2 tuần với các môn được vào vòng 2

4. Số lượng, điều kiện và yêu cầu đối với học sinh tham gia bồi dưỡng

- Số lượng: Từ 05 học sinh trở lên/môn.

- Điều kiện: Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường, cấp cụm hoặc có điểm TBM từ 8,0 trở lên, riêng môn Ngữ văn đạt 7,5 trở lên.

  • Yêu cầu:

+ Phải tham gia học đầy đủ, chuyên cần; thực hiện đúng giờ giấc, không được tự ý nghỉ học nếu không được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

+ Phải có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao; siêng năng chăm chỉ, cố gắng phấn đấu đạt kết quả tốt.

5. Trách nhiệm Tổ chuyên môn: Phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của tổ - nhóm chuyên môn, phân công hoặc chỉ định rõ tên giáo viên tham gia bồi dưỡng, lịch bồi dưỡng, nội dung - chương trình bồi dưỡng…nộp về BGH (đ/c Vịnh) xét duyệt chậm nhất ngày 15/7/2017

5. Giáo viên tham gia bồi dưỡng:

- Bắt buộc phải có kế hoạch, nội dung chương trình bồi dưỡng theo từng phân môn đã được tổ chuyên môn phân công.

- Lên lớp phải có giáo án soạn đầy đủ, đúng quy định.

- Trong quá trình lên lớp, giáo viên phải có trách nhiệm quản lý học sinh, đôn đốc nhắc nhở các em tham gia học tập đầy đủ, thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà trường và giáo viên đề ra. Thường xuyên kiểm tra và giao bài tập về nhà cho các em; hướng dẫn cho các em tự tìm đọc những tài liệu tham khảo và dành nhiều thời gian cho tự học tự nghiên cứu ở nhà.

- Ghi đầy đủ, cập nhật vào sổ đầu bài (dành riêng cho bồi dưỡng học sinh giỏi).

- Tuần cuối của đợt bồi dưỡng, giáo viên tiến hành kiểm tra chất lượng, đánh giá tình hình học tập của học sinh.

- Sau khi kết thúc bồi dưỡng, mỗi giáo viên viết báo cáo về công tác bồi dưỡng do mình phụ trách; Tổ chuyên môn viết báo cáo chung về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tổ bộ môn, nộp đầy đủ hồ sơ bồi dưỡng về BGH gồm: Báo cáo, kế hoạch, chương trình, giáo án, điểm số, bài kiểm tra, sổ đầu bài….chậm nhất 01 tuần sau khi kết thúc đợt bồi dưỡng.

- Ngoài giờ bồi dưỡng do nhà trường tổ chức, giáo viên bộ môn, tổ bộ môn phải có kế hoạch tự bồi dưỡng, trao đổi, hướng dẫn cho học sinh để các em nắm được kiến thức, nội dung chương trình của bộ môn mình và chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy cũng như kết quả thi HSG cấp TP.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 năm học 2017-2018; đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và học sinh theo dõi thực hiện để cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường đạt kết quả.

                                                                                                NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Hiệu trưởng duyệt                                                                      Phó hiệu Trưởng

 

 

Mai Kim Oanh                                                                       Dương Hai Bảy Mươi

 

Nơi nhận:                                                                                         

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- BGH, TTCM, Kế toán (để thực hiện);

- Webside, bảng tin (để thông báo);

- Lưu VT.                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Dương Vịnh
Nguồn tin: THPT Lý Thường Kiệt

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152