Thứ hai, 10/7/2017, 0:0
Lượt đọc: 406

Cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

Thí sinh không tăng thêm số nguyện vọng đăng ký xét tuyển sử dụng phương thức trực tuyến; nếu tăng sẽ dùng phiếu điều chỉnh. Từ 15/7 đến hết ngày 23/7 là thời gian để thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm. Năm nay, mỗi em có duy nhất một lần điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng phiếu.

Xin mời vào địa chỉ dưới để được hướng dẫn!

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/cach-dieu-chinh-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-3611190.html

Tác giả: Dương Vịnh
Nguồn tin: Vnexspres.net

152