Hiệu trưởng

Dương Hai Bảy Mươi
Dương Hai Bảy Mươi

Ngày sinh: 8/2/1970

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sỹ

Vị trí công tác: Phụ trách chung + công tác Trí dục + CSVC

Điện thoại cơ quan: 02438775838

Email liên lạc: duonghaibaymuoi2016@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Thị Lý

Ngày sinh: 9/4/1965

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phụ trách công tác Đức dục

Điện thoại riêng: 0988486667